Strefa klienta

Regulamin programu SzR_GS Osiek.pdf                                                                                                                             

 

Osiek, 28.06.2022r.

Aneks do Regulaminu programu lojalnościowego „Społem znaczy Razem”

 

Z dniem 28.07.2022r. Organizator – Gminna Spółdzielnia „ Samopomoc Chłopska w Osieku ,ul. Kościelna 3 , 32-608 Osiek , wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie , XII Wydział Gospodarczy krajowego rejestru sądowego , pod numerem KRS:0000041581, NIP:5490003728 , BDO:000062031 wprowadza zmianę w regulaminie programu lojalnościowego „Społem znaczy Razem”.

 

Zmiana dotyczy § 6. Zapisywanie transakcji, gromadzenie korzyści,  pkt.3

        Dotychczasowe brzmienie w/w paragrafu:

Wartość transakcji zostaje przeliczona na punkty w ten sposób, że za każde pełne 5 złotych wartości zakupu uczestnik otrzymuje 1 punkt, natomiast za zgromadzone 200 punktów przysługuje Bon o wartości 10 złotych, za zgromadzenie 350 punktów Bon o wartości 20 złotych, a za zgromadzenie 800 punktów Bon o wartości 50 złotych. Podane wartości mają charakter promocyjny, obowiązujący do odwołania.

         Otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

Wartość transakcji zostaje przeliczona na punkty w ten sposób, że za każde pełne 5 złotych wartości zakupu uczestnik otrzymuje 1 punkt, natomiast za zgromadzone 300 punktów przysługuje Bon o wartości 10 złotych, za zgromadzenie 450 punktów Bon o wartości 20 złotych, a za zgromadzenie 900 punktów Bon o wartości 50 złotych. Podane wartości mają charakter promocyjny, obowiązujący do odwołania.

Niniejszy aneks wchodzi w życie z dniem 28.07.2022r.